Zahlavi

Contact

RNDr. Němečková Šárka, DrSc.
phone: +420 221 977 269
fax: +420 221 977 392
e-mail: sarka.nemeckova@uhkt.cz