Zahlavi

Výroční schůze ČSGBT s navazujícím odborným seminářem

Vážení kolegové, členové ČSGBT,
jménem  České společnosti pro genovou a buněčnou terapii si Vás dovolujeme pozvat na Výroční schůzi ČSGBT a na odborný seminář, které se konají 21. března 2018 od 13.00 hod. v Charvátově sále III. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro. 

Schůze všech členů společnosti se bude konat opět po delší době a proto doufáme, že přijdete. Bude prostor a čas na diskuzi, na Vaše zajímavé myšlenky a návrhy nových edukačních a odborných aktivit.
K přednesení příspěvků na semináři jsme pozvali přední odborníky, kteří Vám mohou svými vědomostmi a zkušenostmi být prospěšní při vývoji léčivých prostředků pro moderní terapii ve fázi přechodu ke klinickému hodnocení. Doufáme, že vybrané téma vyvolá Váš zájem.  Pozvěte prosím též své kolegy.
Na výroční schůzi a seminář se prosím přihlašte co nejdříve (nejpozději do 20. března) pod tímto odkazem.
Přihlásit se můžete též písemně na adrese:

alice.simkova@uhkt.cz

Těšíme se na Vaši účast.
Výbor společnosti.

Program výroční schůze ČSGBT

 13:00 
 Zahájení schůze
 RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.  (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno)
 13:05
 Návrh edukačních a odborných aktivit společnosti na léta 2018-2019. Příprava konference TELČ 2018
 RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.  (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno)
 13:20
 Zpráva o hospodaření za léta 2016-2017, referát o stavu členské základy, výzva k náboru nových členů
 RNDr. Šárka Němečková, DrSc.  (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
 13:30
 Zpráva revizní komise
 Ing. Václav Babuška, Ph.D.  (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK, Plzeň)
 13:40
 Koncepce www stránek ČSGBT
 MUDr. Michael Syka  (Transfera Consulting s.r.o., Praha)

Program odborného semináře

 14:00
 Zahájení semináře: Od lidských tkání a buněk ke genové terapii
 MUDr. Petr Lesný, Ph.D. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)
 14:30
 O dosavadních zkušenostech a nejčastějších problémech přípravků moderní terapie z pohledu regulátora
 Ing. Iva Haunerová (SÚKL, Praha)
Přestávka
 15:20
 Regulatorní požadavky pro klinické studie přípravků moderní terapie (onkolytické viry, dendritické buňky)
 Prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. (FN Motol, Praha)
 15:50
 Přehled probíhajících klinických studií genové terapie
 MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. (1. interní klinika, VFN, Praha)
 16:20
 Příprava klinických zkoušek léčivých přípravků moderní (somatobuněčné a genové) terapie
 RNDr. Richard Vejsada, CSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)