Zahlavi

Členské výhody

Členství v České společnosti pro genovou a buněčnou terapii přináší aktuálně tyto výhody:

  • Možnost spolupodílet se na rozhodování České společnosti pro genovou a buněčnou terapii.
  • Možnost oficiální konzultace příslušné odborné problematiky s výborem společnosti.
  • Pozvánky na odborné akce pořádané nebo spolupořádané Českou společností pro genovou a buněčnou terapii.