Zahlavi

Výbor ČSGBT

Členové výboru společnosti (volební období 2017 - 2020):

Předseda

  • doc. RNDr. Turánek Jaroslav, CSc. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., www: http://www.vri.cz/

Místopředseda

Vědecký sekretář

Členové

Zápisy ze schůze výboru: