Zahlavi

Výbor ČSGBT

Členové výboru společnosti (volební období 2021 - 2024):

Předseda

Místopředseda

Vědecký sekretář

  • post aktuálně neobsazen

Členové

Zápisy ze schůze výboru: