Zahlavi

Akce pořádáné/spolupořádané ČSBGT:

Podzimní odborný seminář - 2019: Editace genů CRISPR/Cas - revoluce v biomedicíně?

Termín: 7. listopadu 2019

Program a pozvánka

Výroční schůze ČSGBT s odborným seminářem - 2018

Termín: 21. března 2018

Program a pozvánka

Přednáška: New concepts for gene therapy and genetic pharmacology - 2016

Termín: 10. května 2016

Pozvánka

Konference: Klinické studie v regenerativní medicíně - 2014

Pořadatel: ČSGBT a Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Termín: 6. června, 2014

Program konference: Klinické studie v regenerativní medicíně 2014

Konference: Klinické studie v regenerativní medicíně - 2013

Pořadatel: ČSGBT a Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Termín: 6. června, 2013

Tisková zpráva z Konference: Klinické studie v regenerativní medicíně 2013

Konference „Kmenové buňky ve 21. století: Od výzkumu po moderní buněčnou terapii“

Pořadatel: Firma BARIA ve spolupráci s ČSGBT

Termín: 14. listopadu, 2012