Zahlavi

O společnosti

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii je odbornou vědeckou společností zastupující lékaře a vědce zabývající se genovou a buněčnou terapií v České republice. Hlavním posláním společnosti je podpora výzkumu v oblasti genové a buněčné terapie a její klinické aplikace, podpora vzdělávání odborné veřejnosti, a také zvyšování povědomí celé veřejnosti o genové a buněčné terapii.