Zahlavi

Revizní komise ČSGBT

Členové revizní komise (volební období 2021 - 2024):

Předseda

prof. Ing. Babuška Václav, Ph.D. - Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni, www: http://www.lfp.cuni.cz/biochemie/

Členové

RNDr. Macková Jana, Ph.D. -  Oddělení imunologie ÚHKT, www: http://www.uhkt.cz

MUDr. Bém Robert, Ph.D. - Centrum diabetologie IKEM, www: https://www.ikem.cz/cs/centrum-diabetologie

Zprávy revizní komise