Zahlavi

Informace o členství a přihláška

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz).

V případě Vašeho zájmu o členství v naší společnosti, prosím, vyplňte oficiální přihlášku ZDE.

Vaše přihláška bude předložena vědeckým sekretářem na následující výborové schůzi společnosti ke schválení.
Žadatelům bude následně vědeckým sekretářem zasláno potvrzení o schválení členství.
Potvrzené přihlášky budou zaslány na oddělení členské evidence ČLS JEP.