Zahlavi

Výzkumná pracoviště v ČR

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

VÚVEL - FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

Ústav imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Ústav hematologie a krevní transfuze

Ústav genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy